Aktuality
Pokrytí zásahovými jednotkami
mapa
Co můžeme nabídnout našim zákazníkům
Právě jste navštívili společnost SECURITY MONIT s.r.o. , Hviezdoslavova 29a, BRNO. Společnost se zabývá komplexními službami v oblasti komerční bezpečnosti a vzhledem k tomu, že je součástí konsorcia TREBI GROUP, je v současnosti jednou z nejsilnějších společností v daném oboru na jižní Moravě.
Společnost SECURITY MONIT s.r.o. vznikla v roce 1995 jako specializovaná společnost, která se zabývala především technickými prostředky ochrany a ostrahy majetku a osob. SECURITY MONIT s.r.o. disponuje špičkovým pultem centralizované ochrany (PCO) s možností připojení elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) a (EPS) telefonní linkou, radiovým vysílačem i prostřednictvím sítě GSM. Působnost společnosti se neomezuje pouze na město Brno, ale zabezpečuje služby pro subjekty na teritoriu celé jižní Moravy. Vzledem k rozvoji společnosti a snaze poskytovat klientům komplexní služby v oboru, se společnost SECURITY MONIT s.r.o. začala zabývat i ostatními službami komerční bezpečnosti, a tak v dnešní době našim klientům poskytuje:
- stálou a externí fyzickou ostrahu a ochranu objektů
- bezpečnostní službu v prodejnách, OD, hotelích apod.
- ostrahu peněžních ústavů, klenotnictví
- pořadatelskou a bezpečnostní službu při konání kulturních, společenských a obchodních akcí
- doprovod a zajištění bezpečnosti hostů a obchodních partnerů
- službu dispečerů, informátorek a operátorek
- doprovod a přepravu finančních hotovostí a jiných cenin
- ostraha objektů (monitorování) pomocí EZS připojením na PCO, s výjezdem zásahových skupin při jejich napadení
- revírní službu
- konzultační a poradenskou činnost 
Jednotlivé druhy výše uvedených služeb mohou být dle požadavků našich zákazníků upraveny a kombinovány tak, aby jejich realizace byla efektivní a ekonomicky zajímavá. Podrobnější informace o našich službách naleznete pod konkrétním odkazem na úvodní stránce nebo na spodním panelu. 
Společnost SECURITY MONIT s.r.o. se dnes rozrostla v agenturu s mnoha zaměstnanci s různým stupněm výcviku, disponující příslušným technickým vybavením, zkušenostmi, ucelenou koncepcí v oblasti personální, materiální a výcvikové. Velký důraz je kladen na kontrolní mechanismy uvnitř společnosti, které zajišťují vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Své služby v současnosti poskytujeme pro stovky odběratelů, od soukromých osob přes významné průmyslové subjekty až po objekty státní správy. Reference od našich odběratelů jsme zájemcům o naše služby vždy ochotni poskytnout při osobním jednání, pokud tyto informace náš klient nepovažuje za obchodní tajemství. Stejně tak poskytneme i další doklady společnosti, jako jsou pojistné smlouvy apod. Společnost SECURITY MONIT s.r.o. je vzhledem k oboru a rozsahu své činnosti pojištěna u několika pojišťovacích společností za škody vzniklé partnerské organizaci v důsledku nedodržení nebo porušení povinností vyplývajících ze vzájemného vztahu. Po dobu existence společnosti však nebylo nutné tohoto zajištění využít. 
Základní filozofií společnosti je poskytovat co nejkvalitnější služby za ceny pro odběratele zajímavé a přispět tak k ekonomické úspěšnosti našich zákazníků. Této filozofii je podřízeno veškeré jednání všech pracovníků společnosti. 
Děkujeme Vám, že jste věnovali čas na návštěvu našich stránek a věříme, že v případě Vašeho zájmu o naše služby, se staneme dobrými a seriózními obchodními partnery. Vzájemná důvěra a dlouhodobé služby jsou záměrem i cílem veškeré činnosti společnosti. Naší prací se budete zabývat pouze při sjednávání podmínek obchodní smlouvy a vlastním zahájení činnosti, dále se o Váš klid a bezpečnost postarají pracovníci SECURITY MONIT s.r.o.