Aktuality
Pokrytí zásahovými jednotkami
mapa
Ostatní služby

Právě jste se pokusili o napadení obchodního partnera našeho klienta, kterého chrání pracovníci naší společnosti zaměření na OSOBNÍ OCHRANU ……. 

Realizaci každé zakázky osobní ochrany předchází důkladné prověření všech bezpečnostních aspektů, na jejímž základě je zváženo riziko napadení chráněné osoby, proveden výběr pracovníků, navrženo materiální vybavení, stanoven podrobný harmonogram ochrany a vykalkulována cena za služby v daném rozsahu. 

Personální obsazení

Pro osobní ochranu osob jsou z řad pracovníků společnosti vybíráni jen ti nejzkušenější, s dokonalou znalostí nejen samotných návyků z oblasti ostrahy a ochrany, ale i s dalšími odbornými znalostmi, jako je řízení motorových vozidel, obsluha komunikačních prostředků apod. Samozřejmostí je jejich perfektní komunikativnost a pozorovací schopnosti. Pravidelně pak absolvují psychologický trénink na zvládání zátěžových situací a školení v mnoha dalších odbornostech (např. ostré střelby).

Materiální vybavení

Materiální vybavení pracovníků je vždy přizpůsobeno konkrétní zakázce. Společnost dnes disponuje mnoha moderními technickými prostředky, které zdokonalují kvalitu této velmi náročné a vždy specifické služby ochrany.

Ceny za služby osobní ochrany

Návrh konkrétní cenové nabídky vychází vždy z celé řady aspektů každého obchodního případu. Vykalkulovaná cena před samotným zahájením ochrany ani poté není konečná, jelikož v ní samozřejmě nelze zahrnout veškeré výdaje s ní spojené. Cena je proto vždy stanovena dohodou smluvních stran.