Aktuality
Pokrytí zásahovými jednotkami
mapa
Pořadatelská služba
Právě jste se rozhodli navštívit kulturní či společenskou akci našeho klienta, kterému naše společnost prostřednictvím svých pracovníků zajišťuje POŘADATELSKOU SLUŽBU ……. 
Naše společnost po dobu své existence trvale zajišťuje i tuto službu komerční bezpečnosti, a to jak pro své stálé obchodní partnery, kterým poskytuje i ostatní služby v této oblasti, tak i pro zákazníky, kteří takovouto akci pořádají zcela mimořádně, ať se již jedná o koncert, autogramiádu, sportovní utkání nebo obchodní jednání. 
Personální obsazení Pořadatelskou službu vykonávají pracovníci divize fyzické ostrahy. Zvýšené požadavky jsou na jejich komunikativnost a zvládání specifických situací při akcích, kde je shromážděno větší množství lidí. Před každou takovouto akcí se podrobují speciálnímu školení, které je zaměřeno na konkrétní možné situace při dané akci dle jejího zaměření, počtu a sociální skupiny návštěvníků a pod. 

Právě jste se rozhodli navštívit kulturní či společenskou akci našeho klienta, kterému naše společnost prostřednictvím svých pracovníků zajišťuje POŘADATELSKOU SLUŽBU ……. 

Naše společnost po dobu své existence trvale zajišťuje i tuto službu komerční bezpečnosti, a to jak pro své stálé obchodní partnery, kterým poskytuje i ostatní služby v této oblasti, tak i pro zákazníky, kteří takovouto akci pořádají zcela mimořádně, ať se již jedná o koncert, autogramiádu, sportovní utkání nebo obchodní jednání. 

Personální obsazení

Pořadatelskou službu vykonávají pracovníci divize fyzické ostrahy. Zvýšené požadavky jsou na jejich komunikativnost a zvládání specifických situací při akcích, kde je shromážděno větší množství lidí. Před každou takovouto akcí se podrobují speciálnímu školení, které je zaměřeno na konkrétní možné situace při dané akci dle jejího zaměření, počtu a sociální skupiny návštěvníků a pod.

Materiální vybavení

Materiální vybavení pracovníků je vždy přizpůsobeno konkrétní zakázce. Je samozřejmé, že vybavení pořadatelské služby na hokejovém, či fotbalovém zápase bude jiné, než na koncertu vážné hudby.

 poradatelska-sluzba

Ceny za pořadatelskou službu

Návrh konkrétní cenové nabídky vychází z typu akce, množství nezbytných lidských a technických prostředků na její perfektní zabezpečení a dalších bezpečnostních hledisek. Cenovou nabídku Vám rádi zašleme na základě Vašich požadavků.