Aktuality
Pokrytí zásahovými jednotkami
mapa
Pult centralizované ochrany
… vítáme Vás na exkurzi v centrálním dispečinku firmy SECURITY MONIT s.r.o. , sloužící jako středisko monitorování PULTEM CENTRÁLNÍ OCHRANY (PCO), dispečink pro naše zaměstnance a informační centrum pro zákazníky.
Realizaci každé zakázky elektronické ostrahy předchází zpracování bezpečnostní analýzy objektu. Analýza se specifikuje na dvě metody. Hlavní rozdíl v těchto metodách spočívá ve skutečnosti, zda v daném objektu se již nainstalován elektronický zabezpečovací systém (EZS) nebo elektronický požární systém (EPS) či nikoliv. V případě že EZS není, naši obchodní partneři zabývající se montáží EZS, zpracují projekt na zabezpečení objektu. V obou případech naši pracovníci provedou analýzu objektu a zhodnotí jeho slabá místa. Dle rozsahu EZS dále doporučí vhodný typ připojení na PCO. Doba připojení EZS na PCO se odvíjí podle montáže EZS a typu připojení, nejkratší možný termín je i pouze jeden den. 

… vítáme Vás na exkurzi v centrálním dispečinku firmy SECURITY MONIT s.r.o. , sloužící jako středisko monitorování PULTEM CENTRÁLNÍ OCHRANY (PCO), dispečink pro naše zaměstnance a informační centrum pro zákazníky.

Realizaci každé zakázky elektronické ostrahy předchází zpracování bezpečnostní analýzy objektu. Analýza se specifikuje na dvě metody. Hlavní rozdíl v těchto metodách spočívá ve skutečnosti, zda v daném objektu se již nainstalován elektronický zabezpečovací systém (EZS) nebo elektronický požární systém (EPS) či nikoliv. V případě že EZS není, naši obchodní partneři zabývající se montáží EZS, zpracují projekt na zabezpečení objektu. V obou případech naši pracovníci provedou analýzu objektu a zhodnotí jeho slabá místa. Dle rozsahu EZS dále doporučí vhodný typ připojení na PCO. Doba připojení EZS na PCO se odvíjí podle montáže EZS a typu připojení, nejkratší možný termín je i pouze jeden den.

 

Personální obsazení

Pro divizi elektronické ostrahy objektu jsou zaměstnáni pracovníci ve funkcích operátor, dispečer, zásahová skupina. Tito pracovníci byli vybráni přísným výběrovým řízením tak, aby danou funkci plnit mohli spolehlivě a dlouhodobě v souvislosti s utajovanými informacemi, kterými přicházejí do styku. U všech pracovníků je samozřejmost trestní bezúhonnost. Každý pracovník je periodicky proškolován ve své funkci tak, aby perfektně zvládl technické a organizační opatření firmy.


Materiální vybavení

Pro elektronické střežení objektu monitorováním PCO je firma vybavena moderním systémem RADOM SECURITY třídy „2" od firmy RADOM s.r.o. Pult centralizované ochrany (PCO) je zařízení, sloužící k monitorování zpráv z elektronických zabezpečovacích systémů a elektronických požárních systémů objektů, které jsou jimi vybaveny. Toto zařízení je schopno připojit jakékoliv EZS a EPS. Možnost přenosu informací pak může být pře telefonní síť, GSM a speciálně přes radiovou síť. SECURITY MONIT má pro radiovou síť přidělenou Českým telekomunikačním úřadem samostatnou frekvenci. Samotný dispečink je dále vybaven jak technickými prostředky pro používání fonické sítě (radiostanice), tak pro využívá telefonní a mobilní sítě. Veškeré technické a komunikační zařízení je koncipováno tak, aby zajistilo spolehlivou a rychlou reakci na daný podnět. 

pult centralizované ochrany

Základní realizační záměr

Samotná funkce PCO spočívá v monitorování zpráv z EZS a EPS. Jakékoliv nepovolená změna ve stavu chráněného objektu (neoprávněný vstup až po násilné vniknutí) je předána ze systému na objektu signálem okamžitě na PCO. Po obdržení poplachového signálu operátor neprodleně vysílá na místo zásahovou skupinu, kterou průběžně informuje o stavu na objektu dle vyhodnocovaných zpráv a následuje okamžitý zásah. Zásahová skupina je v neustálém radiovém spojení (nebo pomocí GSM) s operátorem PCO a tímto je možné okamžitě zajišťovat součinnost např. POLICIÍ, HASIČI apod. Zásahová skupina vybavená technickými a donucovacími prostředky (vč. krátkých kulových zbraní) zajistí po příjezdu objektu jeho kontrolu, zajištění případného pachatele a zabránění vzniku dalších majetkových škod. 

monit

 

Ceny za služby monitorování PCO

V poplatcích jsou zahnuty veškeré výjezdy zásahové skupiny k ostrým i technickým poplachům s výjimkou těch, které způsobí uživatel sám. Dvacet čtyři hodin denně v rámci poplatku monitorujeme stavy aktivace a deaktivace systému se zaznamenáním času a pořadového kódu, poplachové zprávy a technický stav systému. Na vyžádání vyhotovíme výpis událostí za libovolné časové období i zpětně dle aktuálního ceníku nadstandardních služeb. Velikost a ekonomická stabilita obou firem zúčastněných na bezpečnostním projektu umožňuje poskytování služeb mnohdy za poloviční sazby než jsou obvyklé v daném teritoriu. Ceny jsou sjednávány individuálně dle velikosti a dostupnosti objektu, rizika napadení pachateli trestné činnosti a typu instalovaného EZS a pohybují s v rozmezí od 400 do 3000 Kč (výjimečně více) za jeden měsíc poskytovaných služeb.