Ostatní služby

…služby šijeme na míru, aby skvěle padly…

Ostatní služby

Mezi základní služby také nabízíme i doplňkové varianty služeb, které vznikají dle jednotlivých požadavků našich zákazníků. Vždy hledáme cestu, jak splnit poskytovanou službu, která musí být plánována a řešena konkrétně na danou zakázku…

Mezi ostatní služby patří zejména

 • pravidelné a mimořádné patrolace k objektům (patrola z důvodu poruchy zařízení, preventivní kontroly, kontroly před instalací EZS, namátkové kontroly z důvodu dovolených …)
 • příprava bezpečnostní analýzy objektu (analýza mechanického, elektronického zabezpečení, analýza provozu fyzické ostrahy a organizačního řešení provozu)
 • optimalizace nákladů (řešení nákladů na provoz elektronických bezpečnostních zařízení případně v kombinaci s fyzickou ostrahou)
 • namátkové kontroly funkčnosti CCTV
 • doprovod při přepravě cenin
 • kontrola nemocných zaměstnanců

Zajištění nejvhodnější instalace EZS, EPS a CCTV

Pomocí naší velké sítě partnerských firem z oblasti instalace bezpečnostních zařízení můžeme v krátké době zajistit vypracování nabídek na instalaci EZS, EPS a CCTV a tím pomoci při výběru technické ostrahy ve Vašem objektu.

Naše síť zahrnuje přes 100 firem poskytujících instalace zabezpečovací systémů a CCTV, docházkových systém a dalších zařízení.

Nemusíte hledat firmu, uděláme to za Vás.

Nabídka na údržbu a realizaci zeleně

 • péče o travnaté plochy – zakládání trávníků, sečení, odplevelení, hnojení, vertikutace
 • dovoz a doplnění mulčovací kůry a dekorativního kameniva
 • dodávka a výsadba keřů, stromů a ovocných stromů
 • řez keřů, okrasných a ovocných stromů
 • úprava živých plotů
 • odstranění ruderálního porostu a náletových dřevin
 • kácení stromů, i rizikové včetně likvidace odpadu
 • péče o chodníky – chemické a mechanické odplevelení
 • chemická ochrana trávníků, stromů a keřů
 • mechanické pletí

Další služby v oblasti údržby a realizaci zeleně

 • dodávka, výsadba a péče o interiérové (pokojové) rostliny
 • zajištění automatických závlahových systémů pro travnaté plochy

Zeptejte se

Sending