Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb.o ochraně oznamovatelů společnosti

MONIT plus, s.r.o

Brno, Nám. Svobody 76/11, PSČ 602 00,
                        

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

1) písemně

elektronicky na e-mailové adrese: whistleblowing@security-monit.cz, tato e-mailová adresa je určena pouze pro příslušnou osobu a nemá k ní přístup žádná nepověřená osoba

  • v listinné podobě v uzavřené obálce na adresu: SECURITY MONIT s.r.o. Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno s vyznačením na obálce „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“.

2) ústně

  • telefonicky na telefonním čísle +420 739 480 453 (telefonní hovor bude s předchozím souhlasem volajícího nahráván)
  • na žádost oznamovatele o osobní jednání, po telefonickém objednání (v přiměřené lhůtě do 14 dnů) místo jednání provozovna SECURITY MONIT s.r.o., Hviezdoslavova 29a, Brno

PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

Jiří Rybníček – tel. kontakt +420 739 480 453  za účelem oznámení v pracovních dnech v době od 10.00-13.00 hod. nebo zanechte vzkaz v hlasové schránce a budete zpětně kontaktováni

Informace

  • OZNÁMENÍ – je situace , kdy oznamovatel (zaměstnanec společnosti) upozorní na možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce nebo obdobné činnosti, za toto oznámení nesmí být nijak postižen a požívá ochrany ze zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů. 
  • PŘÍSLUŠNÁ OSOBA – je osoba oprávněná převzít oznámení

a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h),

c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,

d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,

e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

 

Vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb.o ochraně oznamovatelů společnosti

SECURITY MONIT s.r.o

Brno, Hoblíkova 548/6, PSČ 613 00,
          

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

1) písemně

elektronicky na e-mailové adrese: whistleblowing@security-monit.cz, tato e-mailová adresa je určena pouze pro příslušnou osobu a nemá k ní přístup žádná nepověřená osoba

  • v listinné podobě v uzavřené obálce na adresu: SECURITY MONIT s.r.o. Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno s vyznačením na obálce „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“.

2) ústně

  • telefonicky na telefonním čísle +420 739 480 453 (telefonní hovor bude s předchozím souhlasem volajícího nahráván)
  • na žádost oznamovatele o osobní jednání, po telefonickém objednání (v přiměřené lhůtě do 14 dnů) místo jednání provozovna SECURITY MONIT s.r.o., Hviezdoslavova 29a, Brno

PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

Jiří Rybníček – tel. kontakt +420 739 480 453  za účelem oznámení v pracovních dnech v době od 10.00-13.00 hod. nebo zanechte vzkaz v hlasové schránce a budete zpětně kontaktováni

Informace

  • OZNÁMENÍ – je situace , kdy oznamovatel (zaměstnanec společnosti) upozorní na možné protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s výkonem své práce nebo obdobné činnosti, za toto oznámení nesmí být nijak postižen a požívá ochrany ze zákona č. 171/2023 o ochraně oznamovatelů. 
  • PŘÍSLUŠNÁ OSOBA – je osoba oprávněná převzít oznámení

a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h),

c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,

d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,

e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Povolit všechny cookies
Uložit nastavení