Podpořili jsme

Společnosti skupiny MONIT security dlouhodobě podporuje projekty nebo společnosti pomáhající dětem či zdravotně handicapovaným. Mezi ně patří:

NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY, z.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – poskytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. – zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství, jehož cílem je řešení nepříznivé sociální situace, do které se lidé mohou dostat v důsledku neznalostí svých práv a povinností. Za tímto účelem provozuje celostátní síť odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory a další skupiny občanů ohrožených sociálním vyloučením

 

Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno – prostřednictvím efektivních sociálních a zdravotních služeb poskytuje podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením přičemž nedílnou součástí služeb Centra Kociánka je komplexní zdravotnická péče a léčebná rehabilitace (fyzioterapie, hipoterapie, canisterapie, animoterapie, ergoterapie)

RAFAEL DĚTEM – nadační fond jejímž posláním je pomáhat nemocným a opuštěným dětem.

NADAČNÍ FOND dětské onkologie KRTEK – poskytuje komplexní onkologickou péči dětským pacientům od narození do 19 let

Dětský domov Dagmar – zajišťuje nezletilým osobám ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let