Podpořili jsme

 

Společnosti skupiny MONIT security dlouhodobě podporuje projekty nebo společnosti pomáhající dětem či zdravotně handicapovaným. Mezi ně patří:

Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, 612 47 Brno – prostřednictvím efektivních sociálních a zdravotních služeb poskytuje podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením přičemž nedílnou součástí služeb Centra Kociánka je komplexní zdravotnická péče a léčebná rehabilitace (fyzioterapie, hipoterapie, canisterapie, animoterapie, ergoterapie)

RAFAEL DĚTEM – nadační fond jejímž posláním je pomáhat nemocným a opuštěným dětem.

NADAČNÍ FOND dětské onkologie KRTEK – poskytuje komplexní onkologickou péči dětským pacientům od narození do 19 let

Dětský domov Dagmar – zajišťuje nezletilým osobám ve věku od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let